Sodelovanje s kmeti

Organiziramo odkup govedi Izbrane Kakovosti, mlade govedi EKO reje, krav in jagnjet ter mleka, vključenega v shemo "IK" in shemo "BREZ GSO". Za leto 2020 načrtujemo tudi odkup jagnjetine EKOLOŠKE reje za potrebe naše mesne predelave, ki bo dana na trg z blagovno znamko "v SOŽITJU Z NARAVO".

Akcija

Izdelek 50 eur

Kooperacija

Naslov javnega razpisa

Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovost za leto 2016

Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovost za leto 2017

Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovost za leto 2020

IZBRANA KAKOVOST-GOVEDO

Naziv aktivnosti
Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Povzetek
Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Glavne dejavnosti
Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Cilji
  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.
Pričakovani rezultati
  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.

Povezave:
Program razvoja podeželja
EU Skladi