Novice

Podukrep M4.2
Novice

Podukrep M4.2

Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujati trženje kmetijskih proizvodov.

OPERACIJA: MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE VAŠČANOV DOLA PRI HRASTNIKU
Novice

OPERACIJA: MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE VAŠČANOV DOLA PRI HRASTNIKU

Vsekakor gre razlog za operacijo iskati v dejstvu, da se bodo obstoječi prostori nosilca operacije – Društvo upokojencev Dol pri Hrastnik (obstoječi naslov: Cesta VDV-brigade 2, 1431 Dol pri Hrastniku) v sklopu prenove ceste skozi središče Dola pri Hrastniku (predvidoma v naslednjih 2 letih) rušili, zato je potrebno zagotoviti nove prostore.

Prikazujem 6 do 10 od 17 (4 strani)