Podukrep M4.2

Podukrep M4.2

Naziv naložbe

Nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo mesnih izdelkov.


Naziv aktivnosti

V okviru naložbe za nakup strojev za proizvodnjo mesnih izdelkov bo Kz Laško posodobila pomemben del proizvodnje mesnin kar pomeni bistven napredek za razvoj zadruge.


Opis naložbe

Z načrtovano investicijo v nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo mesnih izdelkov bo podjetje zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo svoj položaj na trgu.


Povzetek

Načrtovana investicija bo pomenila za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, uvajanja novih produktov.


Glavne dejavnosti

Na podlagi realizirane investicije bo podjetje uvedlo nov proizvod PLEMIŠKA SALAMA - sušena mesnina, ki ga vlagatelj do sedaj še ni proizvajal, po njej pa je na trgu veliko povpraševanje.


Cilji

-zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti;

-možnost razvoja novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo;

-investicija bo vplivala na boljšo kakovost izdelkov, s čimer se bo povečala tudi prodaja (pridobitev novih

kupcev) in povečal tržni delež;

-povečanje prodaje na trgu;

-možnost pridobitve novih kupcev;

-povečanje števila zaposlenih;

-povečanje proizvodnih kapacitet;

-povečanje prihodka;

-povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega;

Pričakovani rezultati

-izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;

-izboljšani delovni pogoji poslovanja.


Povezave

spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

spletna stran Program razvoja podeželja http://www.program-podezelja.si/