Maloprodaja

Kmetijsko tehnične trgovine

V dveh kmetijsko tehničnih trgovinah in treh trgovinah z mešanim blagom oskrbujemo člane in ostale kupce z bogatim programom za kmetijstvo, gozdarstvo, vrtni program gradbeni material, bela tehnika, olja in maziva in gospodinjski plin.

Prodajalna z živili v Radečah v sistem franšiz Tuš, kjer boste deležni večino ugodnosti, kot jih imajo ostale prodajalne Tuš.

Živilske trgovine

V trgovinah z živili je vedno  bogata ponudba živil, mesa in mesnih izdelkov z poudarkom na izdelkih iz lastne proizvodnje ter  lastne blagovne znamke,  sadja zelenjave, pijač in ostali market program.  Prodajalna z živili v Laškem je vključena v sistem franšiz Mercator in prodajalna z živili v Radečah v sistem franšiz Tuš, kjer boste deležni večino ugodnosti, kot  jih imajo ostale prodajalne Mercator ali Tuš.Prodajalna Mesni Diskont je poudarek na mesu in izdelkih  iz lasten proizvodnje ter se ostali market  program. V sklopu prodajaln  Jurklošter in Dol pri Hrastniku je »pogodbena Pošta« za pokrivanje potreb lokalnega prebivalstva po to vrstnih storitvah