Ostale poslovne enote

KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. SORTIRNICA JAJC
TELEFON 03 573 61 41
GLOBOKO, 3272 RIMSKE TOPLICE
FAX 03 573 61 41


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA DOL PRI HRASTNIKU
TELEFON 03 564 86 43
TRG BORCEV NOB 12, 1431 DOL PRI HRASTNIKU


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA GLOBOKO
GLOBOKO, 3272 RIMSKE TOPLICE
FAX 03 573 60 18


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA HRASTNIK
TELEFON 03 568 01 60
CESTA 1. MAJA 4, HRASTNIK, 1430 HRASTNIK


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA JURKLOŠTER
TELEFON 03 573 50 40
JURKLOŠTER, 3273 JURKLOŠTER


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA LAŠČANKA SAMOPOSTREŽBA
TELEFON 03 733 83 22
ZDRAVILIŠKA CESTA 15
LAŠKO, 3270 LAŠKO
FAX 03 733 83 21


KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA RADEČANKA – SAMOPOSTREŽBA
TELEFON 03 568 01 40
TITOVA ULICA 1, 1433 RADEČE
FAX 03 568 01 42

KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O. TRGOVINA RADEČANKA – TEHNIČNA TRGOVINA
TELEFON 03 568 01 43
TITOVA ULICA 1, 1433 RADEČE
FAX 03 568 01 42