KZ LAŠKO Z.O.O.

kz-lasko@amis.net
03 73 443 50

DIREKTOR - Jože Žabkar

joze.zabkar@kz-lasko.si

TAJNIŠTVO - Cvetka Šraj

cvetka.sraj@kz-lasko.si

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO - Brigita Lapornik

brigita.lapornik@kz-lasko.si
03 73 443 62

SALDAKONTI

stanka.brecko@kz-lasko.si
03 73 443 58

KOMERCIALA IN PREDELAVA MESA - Peter Oprčkal

peter.oprckal@kz-lasko.si
03 7338 316
041 375 639

MALOPRODAJA, NABAVA - Alojz Guček

alojz.gucek@kz-lasko.si
03 73 443 60
031 284 354

MESO IN MESNINE

PRODAJA IN NAROČILA

kz-lasko@amis.net
03 7338 300

KOMERCIALISTKA - Erika Kajtna

erika.kajtna@kz-lasko.si
03 7338 318
041 653 295

KOMERCIALIST - Janko Hohkraut

janko.hohkraut@kz-lasko.si
03 7344 382
031 653 295


Administracija Tehnologije

maja.robic@kz-lasko.si
03 7338 304SODELOVANJE S KMETI

ODKUP MLEKA - Saša videc

sasa.videc@kz-lasko.si
03 7344 372
031 375 677

ODKUP ŽIVINE - Simon Ferme

simon.ferme@kz-lasko.si
03 7344 380
041 651 383

SVETOVANJE ZA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA - Petra Plesnik

petra.plesnik@kz-lasko.si
03 7344 372
041 382 129

PERUTNINARSTVO

Matjaž Napret

PRODAJA KOKOŠI NESNIC, TEHNOLOGIJA
matjaz.napret@kz-lasko.si
03 7344 378
041 375 677

PRODAJALNA JAJC, RIMSKE TOPLICE
kzlasko.jajca@siol.net
03 5736 141

TRANSPORT

Roman Jelenc

transport@kz-lasko.si
03 7338 313
041 665 087