Program razvoja podeželja podukrep 4.2

Program razvoja podeželja podukrep 4.2


https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

Razpoložljiva sredstva PRP 2014-2020 so se povišala na 1,5 milijarde evrov s potrditvijo 10. spremembe PRP 2014-2020 s strani Evropske komisije dne 19. 8. 2021.

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.


PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

6.JAVNI RAZPIS

- PODUKREP 4.2. -


NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V MESNI PREDELAVI KZ LAŠKO

Nakup nove tehnološke opreme, ki so predmet investicije zajemajo:

- KOTNI VOLK 130 Z NAKLADALNO NAPRAVO

- STROJ ZA PAKIRANJE MESNIH NAREZKOV VARIOVAC ROTARIUS

- STROJ VA VAKUMIRANJE MESNIH IZDELKOV SUPERVAC GK 602

Z naložbo smo zagotovili tudi nov produkt: LAŠKA DOMAČA SALAMA MESNI NAREZEK.