Kmetijska zadruga Laško z.o.o.
Sevce 16a  |  3272 Rimske Toplice   |   Slovenija   |   tel.: 03 73 44 350   |   fax: 03 73 44 366