Novice

OKUS NAD OKUSI AKTIVNO VKLJUČEN V PIVO IN CVETJE
Novice

OKUS NAD OKUSI AKTIVNO VKLJUČEN V PIVO IN CVETJE

V okviru festivala Laško Pivo in cvetje je v enkratni lokalni navezavi nastal “L..

Najboljše slovenske koline:

Okusno

LAŠKA DOMAČA
ŠPILENA KRVAVICA

Preberi več

Novo

Ostala področja

Transport

Beri dalje

Maloprodaja

Beri dalje

Perutninarstvo

Beri dalje

Sodelovanje s kmeti

Beri dalje

Zgodovina kmetijske zadruge Laško

KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO je bila ustanovljena 8.3.1953 z združitvijo KZ Rifengozd, KZ Marija Gradec in KZ Vrh nad Laškim. V letu 1960 je sledila pripojitev podjetja Meso Laško, leto kasneje pa še KZ Jurklošter, KZ Rimske Toplice in KZ Rečica. Mestna klavnica in prekajevalnica Radeče se je zadrugi pridružila v letu 1970. Današnjo teritorialno podobo delovanja pa je zadruga pridobila s pripojitvijo KZ Dol pri Hrastniku v letu 2002 in deluje na sedmih lokacijah. Pravna oblika delovanja je zadruga z omejeno odgovornostjo, katere lastniki so kmetje-člani zadruge. Poslovno je razdeljena na enote: Predelava mesa, Kooperacija, Trgovina, Perutninarstvo in Transport.

Poslanstvo in usmeritev Kmetijske zadruge Laško

Poslanstvo KMETIJSKE ZADRUGE LAŠKO je zastopanje interesov kmetov-članov na nabavno-prodajnem trgu s kmetijskim in proizvodi in repromaterialom.
Usmeritev poslovanja temelji na dolgoročnosti delovanja in vzajemnosti akterjev prehranske verige: kmet-lastna predelava-trgovina-potrošnik. Zavedanju, da je zdrava, predvsem pa varna hrana, osnovna pravica vsakega potrošnika, za KZ Laško pa najpomembnejša obveza pri plasmaju hrane v vseh oblikah na trg, so podrejene vse odločitve tako lastnikov kot zaposlenih. Cilj je proizvodnja, predelava in plasma vsaj 40% EKO produktov na trg Slovenije  in Evropske skupnosti, povečanje deleža mesa Izbrane Kakovosti na 95% ter omogočiti vsem zainteresiranim deležnikom sodelovanje znotraj mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev s hrano na urbanih območjih las s hrano.

Povezujemo

Smo nosilci vzpostavitve mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev s hrano na urbanih območjih LAS.

Organiziramo odkup mleka, vklučenega v shemo”Izbrana kokovost” in shemo “BREZ GSO”. Pri vseh shemah opravljamo strokovno svetovanje in kontrolo.